1/31/16

Προσπάθεια και Αλλαγή. Αλλαγή και Προσπάθεια.Η προσπάθεια προσπαθεί και η αλλαγή αλλάζει.

Η προσπάθεια αλλάζει και η αλλαγή προσπαθεί.

Η προσπάθεια αλλάζει την αλλαγή προσπαθώντας.
Η αλλαγή αλλάζει την προσπάθεια προσπαθώντας.

Η αλλαγή προσπαθεί αλλάζοντας την προσπάθεια.
Η προσπάθεια προσπαθεί αλλάζοντας την αλλαγή.

Η προσπάθεια προσπαθεί προσπαθώντας και η αλλαγή αλλάζει αλλάζοντας.
Η προσπάθεια προσπαθεί αλλάζοντας και η αλλαγή αλλάζει προσπαθώντας.
Η προσπάθεια αλλάζει προσπαθώντας και η αλλαγή προσπαθεί αλλάζοντας.
Η προσπάθεια αλλάζει αλλάζοντας και η αλλαγή προσπαθεί προσπαθώντας.

Η προσπάθεια της αλλαγής ισούται με την αλλαγή της προσπάθειας.

Αυτός που προσπαθεί, αλλάζει.
Αυτός που αλλάζει, προσπαθεί.

Αυτός που προσπαθεί να αλλάξει, αλλάζει να προσπαθεί.

Αυτός που προσπαθεί το πώς να αλλάξει, αλλάζει το πώς προσπαθεί.


No comments:

Post a Comment