1/20/16

03.11.2015 Τρίτη(Σκόρπιες) Σκέψεις (μου)


Δεν χρειάζεται να εξηγείς κάθε σου σκέψη.

Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογείς πάνω σε κάθε σου συναίσθημα.

Υπάρχουν πράγματα που έχει νόημα να αναλύσεις και πράγματα που δεν έχει νόημα να αναλυσεις. Υπάρχουν καταστάσεις που έχει νόημα να εξηγήσεις και καταστάσεις που δεν έχει νόημα να εξηγήσεις.

Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποιος.

Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να μην γίνεις κάποιος.

Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποιος. Είσαι κάποιος.


No comments:

Post a Comment