5/22/16

Ανολοκλήρωτος και Ολοκληρωμένος(Μια φράση μόνο και για το σήμερα)


Όποιος υποστηρίζει πως οι πιο μεγάλοι έρωτες είναι οι ανολοκλήρωτοι... Το πιθανότερο, δεν έχει ζήσει πώς είναι οι ολοκληρωμένοι...


No comments:

Post a Comment