11/4/13

Οι λέξεις του χθεςΚαι στην προσπάθειά μου να βάλω μία τάξη στο χάος... ανακάλυψα κείμενα εδώ και εκεί και παραπέρα... Σκόρπια... Άλλα μισοτελειωμένα... Άλλα ολοκληρωμένα... Άλλα απλά αρχινισμένα... Όλα... Ξεχασμένα... Ή μισοξεχασμένα...

Λέξεις που γράφτηκαν στο χθες, στο όποιο χθες, το κοντινό ή το μακρινό, σε διάφορα σημεία για διάφορους λόγους...

Λέξεις που διαβάζονται στο σήμερα, στο όποιο σήμερα, το σημερινό ή το αυριανό, σε διάφορα σημεία με διάφορους τρόπους...

Κάπου κάπου... συμφωνώ... Κάπου κάπου... διαφωνώ... Μου συμβαίνει συχνά αυτό με τον έαυτό μου... Άλλα με εκφράζουν περισσότερο άλλα λιγότερο... Μα όλα τα αγαπάω και τα αποδέχομαι... Γιατί είναι κείμενα-κομμάτια δικά μου...

Θα γεμίσω, λοιπόν, με λέξεις του χθες για να βρω τις λέξεις του σήμερα...

Για αυτό και αυτός ο χρόνος του τώρα θα έχει μισή γεύση από το πριν και μισή από το μετά... Δεν έχει σημασία τι ανήκει πού... αφού όλα ανακατεμένα μέσα μου κάποτε υπήρξαν ή κάποτε θα υπάρξουν...

Αφού όλα μέσα μου, υπάρχουν...

Τα κείμενα του χθες, κομμάτια του σήμερα...
Τα κομμάτια του χθες, κείμενα του σήμερα...

Και όλα κείμενα-κομμάτια του αύριο...


No comments:

Post a Comment