1/19/13

Αυτό είναι...Αυτό ήταν...
Αυτό που ήταν.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Αυτό που ήταν...
Αυτό ήταν.

Αυτό είναι...
Αυτό που δεν είναι.
Υπάρχει μόνο το τίποτα.
Αυτό που δεν είναι...
Αυτό είναι.

Αυτό θα είναι...
Αυτό που θα είναι.
Θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει, κάτι άλλο ή το τίποτα.
Αυτό που θα είναι...
Αυτό θα είναι.

Πού είναι;
Αυτό που είναι;
Που δεν ήταν, που δεν θα είναι;
Που είναι αυτό που είναι;
Πού είναι;

Αυτό είναι...
Αυτό που είναι.
Εδώ είναι.
Αυτό που είναι...
Αυτό είναι.


No comments:

Post a Comment