1/1/14

Πρώτος
Για όλα υπάρχει η πρώτη χρονιά...

(Να είσαι πρώτος... Να είσαι πρώτος;... Πρώτος;... Πρώτος...)


No comments:

Post a Comment