1/2/14

Δεύτερος

Και για να ξέρεις το να είσαι δεύτερος δεν σημαίνει πως είσαι λιγότερο σημαντικός... Η δεύτερη μέρα του χρόνου είναι δεύτερη απλά επειδή είναι δεύτερη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει λιγότερη αξία από την πρώτη μέρα του χρόνου. Μέρα του χρόνου και η μία. Μέρα του χρόνου και η άλλη. (Αυτό να θυμάσαι και στους αγώνες που τρέχεις. Αθλητής και ο ένας. Αθλητής και ο άλλος. Αυτό να θυμάσαι και στους αγώνες που ζεις. Άνθρωπος και ο ένας. Άνθρωπος και ο άλλος.)


No comments:

Post a Comment