10/13/10

Γιατί; (4)


Γιατί θυμάμαι;
Γιατί να θυμάμαι;
Γιατί να θυμάμαι τα πάντα;
Γιατί να θυμάμαι, σχεδόν, τα πάντα;

Γιατί φοβάμαι;
Γιατί να φοβάμαι;
Γιατί να φοβάμαι τα πάντα;
Γιατί να φοβάμαι, σχεδόν, τα πάντα;

Γιατί να θυμάμαι όσα φοβάμαι; Γιατί να φοβάμαι όσα θυμάμαι;

Γιατί θέλω να θυμάμαι; Γιατί δεν θέλω να φοβάμαι;

Γιατί φοβάμαι ό,τι φοβάμαι;
Γιατί θυμάμαι ό, τι φοβάμαι;
Γιατί φοβάμαι το να θυμάμαι;
Γιατί φοβάμαι το να φοβάμαι;
Γιατί φοβάμαι ό,τι θυμάμαι;
Γιατί θυμάμαι το να φοβάμαι;
Γιατί θυμάμαι το να θυμάμαι;
Γιατί θυμάμαι ό,τι θυμάμαι;

Γιατί;
Γιατί θυμάμαι; Γιατί φοβάμαι;
Γιατί;

No comments:

Post a Comment