10/12/10

Γιατί; (3)


Γιατί νιώθω τόσο σκορπισμένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με συγκεντρώσει σε ένα σημείο;
Γιατί νιώθω τόσο εγκλωβισμένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με ελευθερώσει από ένα σημείο;

Γιατί νιώθω τόσο κουρασμένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να διώχνει την μόνιμη εξάντλησή μου;
Γιατί νιώθω τόσο στενοχωρημένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να γιατρεύει την μόνιμη θλίψη μου;
Γιατί νιώθω τόσο απογοητευμένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να ξορκίσει την μόνιμη απογοήτευσή μου;
Γιατί νιώθω τόσο διαλυμένη;
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ενώσει τα μόνιμα σκορπισμένα κομμάτια μου;

Γιατί νιώθω αυτήν την μονιμότητα να υπάρχει σε ό, τι δεν επιθυμώ ενώ ό, τι επιθυμώ είναι προσωρινό και φευγαλέο;

Γιατί νιώθω τόσο προσωρινή και φευγαλέα;

Γιατί νιώθω τόσο ξεθωριασμένη;
Γιατί νιώθω τόσο εγκλωβισμένη;
Γιατί νιώθω τόσο σβησμένη;
Γιατί νιώθω τόσο χαμένη;
Γιατί νιώθω τόσο...;
Γιατί νιώθω;
Γιατί;

No comments:

Post a Comment