4/19/14

(...)Και εδώ στου δρόμου τα μισά καλά είναι να καταλάβεις ότι άλλα είναι εκείνα που αγαπάς κι αλλού για αλλού ξεκίνησες... Εκεί στου δρόμου τα ολόκληρα μην το καταλάβεις γιατί δεν θα υπάρχει γυρισμός...


No comments:

Post a Comment