12/8/12

Να βελτιώνεσαι...Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις πως και οι άλλοι μπορούν να βελτιωθούν...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις πως και οι άλλοι μπορούν να εξελιχθούν...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του κόσμου...

Να αφιερώνεσαι... Να αφιερώνεις...
Να βελτιώνεσαι... Να βελτιώνεις...
Να αφιερώνεσαι... Να αφιερώνεις...
Να βελτιώνεσαι... Να μην βαλτώνεις...

Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις πως και αυτός μπορεί να βελτιωθεί...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις πως και αυτή μπορεί να εξελιχθεί...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του ανθρώπου...
του κάθε ανθρώπου...

Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις πως κι εσύ μπορείς να βελτιωθείς... κι άλλο... κι άλλο... κι άλλο...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις πως κι εσύ μπορείς να εξελιχθείς... κι άλλο... κι άλλο... κι άλλο...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του εαυτού...
Του κάθε εαυτού...

Και, ό,τι κι αν γίνεται, να συνεχίζεις να προσπαθείς να βελτιωθείς...
Και, ό, τι κι αν γίνεται, να συνεχίζεις να προσπαθείς να εξελιχθείς...

Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην εξέλιξη...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη.... της βελτίωσης και της εξέλιξης...
Της κάθε βελτίωσης... Της κάθε εξέλιξης...

Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις πως και αυτό μπορεί να βελτιωθεί...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις πως και το άλλο μπορεί να εξελιχθεί...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτής της κατάστασης... της κάθε κατάστασης... αυτού του γεγονότος... του κάθε γεγονότος... αυτής της πράξης της κάθε πράξης... αυτού του συμβάντος του κάθε συμβάντος... αυτού του σύμπαντος... του κάθε σύμπαντος...

Να βελτιώνεσαι...
Και να πιστεύεις πως όλοι μπορούν να βελτιωθούν...
Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις πως όλα μπορούν να εξελιχθούν...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Και να πιστεύεις στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του κόσμου...
Του κάθε κόσμου...

Να βελτιώνομαι...
Και να πιστεύω...
πως και οι άλλοι μπορούν να βελτιωθούν...
πως και αυτός μπορεί να βελτιωθεί...
πως κι εγώ μπορώ να βελτιωθώ... κι άλλο... κι άλλο... κι άλλο...
Και να πιστεύω στην βελτίωση...

Να εξελίσσομαι...
Και να πιστεύω...
πως και οι άλλοι μπορούν να εξελιχθούν...
πως και αυτή μπορεί να εξελιχθεί...
πως κι εσύ μπορείς να εξελιχθείς... κι άλλο... κι άλλο... κι άλλο...
Και να πιστεύω στην εξέλιξη...

Να βελτιώνομαι... Να εξελίσσομαι...
Και να πιστεύω στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του κόσμου...

Να αφιερώνομαι... Να αφιερώνω...
Να βελτιώνομαι... Να βελτιώνω...
Να αφιερώνομαι... Να αφιερώνω...
Να βελτιώνομαι... Να μην βαλτώνω...

Να βελτιώνομαι... Να εξελίσσομαι...
Και να πιστεύω...
Σε κάθε βελτίωση... Σε κάθε εξέλιξη...
Ενός ανθρώπου... Ενός κόσμου...
Μιας στιγμής... Μιας ζωής...
Σε κάθε βελτίωση... Σε κάθε εξέλιξη...
Και να πιστεύεις...
Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...

Να μην βαλτώνεις... Να βελτιώνεις...
Να μην βαλτώνω... Να βελτιώνω...

Και να πιστεύω...
Στην βελτίωση της εξέλιξης...
Στην εξέλιξη της βελτίωσης...
Και να πιστεύεις...

Και να πιστεύω...
Στην εξέλιξη και στην βελτίωσή μου...
Στην εξέλιξη και στην βελτίωσή σου...
Και να πιστεύεις...

Να βελτιώνεις...
Να μην βαλτώνεις...
Να βελτιώνεις την εξέλιξή μου...
Να βελτιώνω την εξέλιξή σου...
Να εξελίσσεις την βελτίωσή μου...
Να εξελίσσω την βελτίωσή σου...
Να μην βαλτώνω...
Να βελτιώνω...

Να βελτιώνομαι... Να εξελίσσομαι...
Μέσα από εσένα...
Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Μέσα από εμένα...

Και να πιστεύουμε...
στην βελτίωση και στην εξέλιξη αυτού του κόσμου...

Να βελτιώνομαι... Να εξελίσσομαι...
Με ή χωρίς εσένα...
Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Με ή χωρίς εμένα...

Να βελτιώνεσαι... Να εξελίσσεσαι...
Να βελτιώνομαι... Να εξελίσσομαι...

Και, ό,τι κι αν γίνεται, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βελτιωθούμε...
Και, ό, τι κι αν γίνεται, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να εξελιχθούμε...

Να βελτιωνόμαστε... Να εξελισσόμαστε...

Να βελτιώνουμε... Να εξελίσσουμε...

Και να πιστεύουμε...

στην Εξέλιξη και στην Βελτίωση... αυτού του Κόσμου...No comments:

Post a Comment