11/22/14

Εγώ και Εσύ...


2.

Εγώ και Εσύ...

Μερικές φορές, νιώθω Εγώ... άλλες φορές πάλι νιώθω Εσύ... Και αυτή η «μικρή» διαφορά από το Εγώ στο Εσύ... είναι που κάνει εμένα, έστω και για λίγο, να νιώθω εσένα...

No comments:

Post a Comment