11/21/14

Εδώ και Εκεί... Τώρα και Τότε...


1.

Εδώ και Εκεί... Τώρα και Τότε...

Μερικές φορές νιώθεις πως η ζωή είναι Εδώ και Τώρα... άλλες φορές πάλι νιώθεις πως η ζωή είναι Εκεί και Τότε... Και αυτή η «μικρή» διαφορά... από το Εδώ και το Τώρα στο Εκεί και το Τότε... είναι που κάνει την ζωή σου, έστω και για λίγο, να μην την νιώθεις δική σου...

No comments:

Post a Comment