7/7/13

Το δάκρυΚαι αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να μην τολμάς να το δεις.
Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να μην μπορείς να το ζεις.
Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να είναι πάντα εκεί.

Αληθινό ή Ζωγραφιστό
Ζωγραφιστό ή Αληθινό
Αυτό είναι το δικό σου το δάκρυ.

Ζωγραφιστό ή Αληθινό
Αληθινό ή Ζωγραφιστό
Αυτό είναι το δικό σου το δάκρυ.

Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να μην τολμάω να το δω.
Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να μην μπορώ να το ζω.
Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να είναι πάντα εκεί.

Αληθινό ή Ζωγραφιστό
Ζωγραφιστό ή Αληθινό
Αυτό είναι το δικό σου το δάκρυ.

Ζωγραφιστό ή Αληθινό
Αληθινό ή Ζωγραφιστό
Αυτό είναι το δικό σου το δάκρυ.

Αρλεκινός ή Άνθρωπος, όπως κι αν είσαι, Σε αγαπώ.
Άνθρωπος ή Αρλεκίνος, όποιος κι αν είσαι, Σε αγαπάω.

Άνθρωπος ή Αρλεκίνος, όπως κι αν είσαι, Σε αγαπώ.
Άρλεκίνος ή Άνθρωπος, όποιος κι αν είσαι, Σε αγαπάω.

Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου,
να είναι εσύ.
Και αυτό το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλό σου
να είσαι εσύ.

Να είσαι εσύ...
Να είσαι εσύ...


No comments:

Post a Comment