12/7/14

Καταλαβαίνω - Δεν Καταλαβαίνω


6.

Καταλαβαίνω - Δεν Καταλαβαίνω

Μερικές φορές νιώθω πως καταλαβαίνω τους άλλους... άλλες φορές πάλι νιώθω πως δεν καταλαβαίνω τους άλλους... και αυτή η «μικρή» διαφορά από το καταλαβαίνω στο δεν καταλαβαίνω... είναι που με κάνει να νιώθω, έστω και για λίγο, πως οι άλλοι χάνουν τον εαυτό τους...

No comments:

Post a Comment